"Kaikki mitä haluat tietää nykypäivän Venäjästä"

Posts tagged “Žirinovski

Oikeistopopulismi Venäjällä – Vladimir Žirinovski

Posted on syyskuu 30, 2011

Oikeistopopulismi Venäjällä – LDPR  Kattavassa oikeistopopulismin tutkimuksessaan – ”Populist Radical Right Parties in Europe”, Cas Mudde erottelee oikeistopopulistiset eurooppalaiset puolueet muista äärioikeistolaisista puolueista luomaansa ”Populist Radical Right” ryhmään, johon hänen mukaansa kuuluu yksi Venäjän federaation vanhimmista puolueista – Venäjän liberaalidemokraattinen puolue (ven. Либерально-демократическая партия России, Liberalno-demokratitšeskaja partija Rossii, ЛДПР, LDPR). Tällaisen radikaalioikeistolaisen, populistisen puolueen piirteet ovat muun muassa: 1) Ksenofobinen nationalismi (ei eliittinationalisteja). 2) Nämä puolueet eivät ole fasismin tai nationalisosialismin uusia muotoja, ne ovat demokraattisia vaikka joskus vastustavatkin liberaalidemokraattisia käytäntöjä. 3) Populistinen radikaalioikeisto on tavallisen, laajemman radikaalioikeiston tällä hetkellä dominantti, suppeampi erikoismuoto, johon kuuluvat myös ei-populistiset ajatukset ja liikkeet.[1] Mudden mielestä Vladimir Žirinovskin johtama LDPR sopii nimestään huolimatta erinomaisesti populististen radikaalioikeistolaisten puolueiden joukkoon. Mudde kuvaa Venäjän liberaalidemokraattista puoluetta aika lailla yksinselitteisesti ja jyrkin…

Poliittinen koordinaatisto Venäjällä

Posted on syyskuu 9, 2011

Ajankohtaisia poliittisia ja taloudellisia tapahtumia käsittelevä Slon.ru-portaali toteutti heinäkuussa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää Venäjällä asuvien kansalaisten poliittisia mieltymyksiä. Tutkimuksen toimeenpanosta vastasi Tiburn Research -yritys, joka tarjosi kolmelle tuhannelle 18–55-vuotiaalle Internet-käyttäjälle eri puolelta Venäjää (kaupungit, joissa vähintään 100000 asukasta) kaksikymmentä kysymystä sisältävän testin.  Lisäksi vastaajien piti valita yksi presidenttiehdokas. Vastausten perusteella osallistujat sijoitettiin poliittiselle koordinaatistolle yhteen viidestä eri ryhmästä.  Nämä ryhmät olivat: 1)      Sosialistit, joiden keskeiset arvot ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Heidän mielestään valtion pitää huolehtia kansalaisista ja taata poikkeuksetta kaikille kunnollinen elämänlaatu ja elintaso. Valtion pitää kontrolloida strategisesti tärkeitä taloudellisia aloja ja säätää varojen redistribuutiota verojen avulla. 2)      Konservatiivit puhuvat vahvan valtion puolesta. Ainoastaan valtio pystyy takaamaan järjestyksen, turvallisuuden ja laillisuuden. Vahva armeija ja poliisi, perinteiden säilyttäminen, uskonto, patriotismi – nämä kaikki…