"Kaikki mitä haluat tietää nykypäivän Venäjästä"

Moskovan elokuun 1991 vallankaappaus | osa 2

Posted on elokuu 20, 2012

Hätätilakomitea oli vallankaappausyrityksen ensimmäisen päivän informaatiosodassa etulyöntiasemassa. Komitealla oli käytettävissään käytännössä kaikki tiedotusvälineet. Hätätilakomitean ”Neuvostoliiton johdon julkilausuma” (ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА) ja ”Vetoomus Neuvostoliiton kansalle” (ОБРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ) luettiin valtion television ja radion uutislähetyksissä, muuna aikana näytettiin balettia ja sinfoniakonsertteja. Seuraavana aamuna nämä tekstit ja muut asetukset julkaistiin Pravda-lehdessä. Dokumentit esiintyvät myös Janajevin muistelmissa.

”Neuvostoliiton johdon julkilausumassa” yritetään aluksi osoittaa hätätilakomitean toiminnan laillisuutta vetoamalla Neuvostoliiton perustuslain pykälään 127.7, jonka mukaan:

”Jos Neuvostoliiton presidentti syystä tai toisesta ei voi jatkaa tehtävissään hänen toimivaltansa siirtyy Neuvostoliiton varapresidentille, kunnes valitaan uusi presidentti. Jos tämä ei ole mahdollista, valtuudet siirtyvät Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puheenjohtajalle. Uuden presidentin vaalit on pidettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.”

Todetaan, että Mihail Gorbatšov huonon terveydentilan takia ei pysty jatkamaan Neuvostoliiton presidentin tehtävissä. Mitään todisteita Gorbatšovin tilasta ei kuitenkaan esitetä.

Hätätilan tarpeellisuutta legitimoidaan ”kansan laajojen kerrosten” vaatimuksella ehkäistä yhteiskunnan luisuminen kohti kaaosta ja anarkiaa, sekä Neuvostoliiton säilymisestä järjestetyn kansanäänestyksen tuloksilla. Hätätilan päämääräksi julistetaan

”syvän ja kaikenkattavan kriisin sekä etnisen ja kansalaisyhteiskunnan vastakkainasettelun ratkaiseminen.” Julistuksen mukaan anarkia ja kaaos uhkaavat neuvostokansalaisten elämää ja turvallisuutta, valtion suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta sekä isänmaan vapautta ja itsenäisyyttä. Tulevaa liittosopimusta tässä dokumentissa ei mainita.

Mainokset

Moskovan elokuun 1991 vallankaappaus | osa 1

Posted on elokuu 19, 2012

”Ihmisellä, joka ei kadu Neuvostoliiton hajoamista, ei ole sydäntä ja sillä joka ajattelee, että liitto voidaan palauttaa sen alkuperäisessä muodossa, itse asiassa ei ole aivoja.”

                                                                                       Kenraali Lebed

Vuoden 2011 joulukuun duuman vaalien jälkeen Neuvostoliiton viimeisten kahden vuoden kehitys on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Herännyt kansalaisyhteiskunta vaatii jälleen uusia demokraattisia lainsäädännön uudistuksia. Samanlaisia massiivisia katumielenosoituksia on nähty Moskovassa 22 vuotta sitten 4. helmikuuta 1990.    Tuolloin Moskovan kaduille tuli vähintään 200 000 ihmistä, jotka vaativat Neuvostoliiton perustuslain kuudennen pykälän kumoamista. Tämän lain pykälän mukaan Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli maan kiistämätön poliittisen järjestelmän ja yhteiskunnallisten järjestöjen ydin. Puolue määritteli yhteiskunnallisen kehityksen strategiat sekä sisä- ja ulkopoliittiset linjaukset. Puolueella siis oli johtava ja ohjaava asema kaikissa yhteiskunnallisen elämän alueilla.

Jo seuraavana päivänä mielenosoitusten jälkeen, 5. helmikuuta 1990 NKP:n keskuskomitea piti laajennetun täysistunnon, jossa puolueen pääsihteeri Mihail Gorbatšov totesi, että maassa tarvitaan laajoja poliittisia uudistuksia. 14. maaliskuuta 1990 kokoontunut Neuvostoliiton kansanedustajien kongressi hyväksyi muutoksia perustuslakiin, NKP menetti johtavan asemansa yhteiskunnassa ja Neuvostoliiton presidentin virka perustettiin . Muutokset käytännössä mahdollistivat poliittisen järjestelmän muutoksen kohti monipuoluejärjestelmää.

Vuotta myöhemmin 17. maaliskuuta 1991 järjestettiin kansanäänestys Neuvostoliiton säilymisestä. Neuvostokansalaisilta kysyttiin, haluavatko nämä säilyttää Neuvostoliiton uudistettuna itsenäisten tasavaltojen federaationa, joka takaisi kaikkiin kansallisuuksiin kuuluville ihmisille samat oikeudet ja vapaudet. 76,4 % vastasi myönteisesti. Hasbulatovin mielestä Gorbatšov yritti pelastaa liiton järjestämällä kansanäänestyksen, mutta todellisuudessa hän tuli säädättäneeksi vahvan oikeudellisen perustan sen luhistumiselle. Kuusi maata, Armenia, Georgia, Liettua, Viro, Latvia ja Moldova kieltäytyivät osallistumasta äänestykseen. Samassa äänestyksessä päätettiin presidentin viran perustamisesta Venäjän sosialistisessa federatiivisessä neuvostotasavallassa. Viran perustamisen puolesta äänesti 69,9 % osanottajista.

Pääideologin paluu

Posted on elokuu 14, 2012

Kesälomakausi on Venäjällä poikkeuksetta yllättävä. Venäjän valtion johto on saanut kielteistä julkisuutta roppakaupalla: pillumellakka hiertää kaikkia. Ulkomailla monet ovat jo tuominneetpresidentti Vladimir Putinin.

Pussy Riotin naisten loppupuheenvuoroista käy ilmi, että oikeudessa on kyse mieluummin laajasta epätoivosta kuin uskonnon vihamielisestä pilkkaamisesta.

Hyvät neuvot ovat tarpeen.  Lähes huomaamatta on jäänyt, että muslimienemmistöisessä Tatarstanissa kuohuu.  Venäjä on vastakin valtio, jossa ortodoksinen kirkko ei ole ainoa vaikutusvaltainen uskontokunta. Muftin murhayritys ja yhden kirkonmiehen tappo on merkittävä asia. Yhä useammat venäläiset tuntuvat ajattelevan, että uskontoon liittyvät skandaalit ovat valtiota vastaan suunnattuja.

Uutinen Vladislav Surkovin nousemisesta sisäpolitiikan uskontokuntia ravistelevien skandaalienrauhoittajaksi kertoo tilanteen vakavuudesta ja hänen keskeisestä asemastaan (ainakin kulissien takana) Venäjällä.

Entisen varapääministerin ja presidentin hallinnon päällikön tehtäväkenttää laajennetaan. Luottomiehestä tehdään päällystakki monelle saralla. Vastaisuudessa Surkov on paitsi kirkon maallisen puolen paimen myös pääministerin ja presidentin toimien varmistaja.

Mutta kuka tarvitsee Surkovin?

Yksi asia on varma: Putin ei ole tyytyväinen Pussy Riotin ympärillä syntyneeseen kohuun. Häneltä on tivattu vastauksia milloin missäkin. Surkov takaa Putinille suoran linjan mahdollisten kohujen hillitsemiseksi.

Mediaa ja mielipiteenmuokkausta tunteva Surkov on mies paikallaan.

Kansakunnan kollektiivisen muistin parissa paininut Surkov jatkaa varmasti suurta projektia, jossa suunnataan miljardeja vaikkapa isänmaalliseen elokuvaan. Valtakunnan rakennustyössä ei kannata säästellä.

Venäjän uudet puolueet – kaksi uutta ja yksi vanha

Posted on Tou 30, 2012

Venäjän puoluekenttä sai toukokuussa kaksi uutta jäsentä, kun maan Oikeusministeriö hyväksyi virallisiksi uusiksi puolueiksi Vihreän allianssin ja Naisten puolueen.  Uusien puolueiden rekisteröiminen helpottui huomattavasti sen jälkeen kun Venäjän parlamentti hyväksyi maaliskuussa joukon asiaan liittyviä lakimuutoksia. Lakimuutosten on ennustettu synnyttävän Venäjälle varsinaisen uusien puolueiden buumin. Tähän mennessä varsinaista buumia ei kuitenkaan ole vielä nähty, vaikkakin erilaisia suunnitelmia uusien puolueiden perustamisesta on esitetty kymmenittäin.

Oleg Mitvol (Kuva: finam.fm)

Vihreän Allianssin puoluehallituksen puheenjohtaja Oleg Mitvol on työskennellyt Venäjän ympäristönvalvontaviraston johtajana vuosina 2004 – 2009 sekä sen jälkeen Moskovan kaupunginosaprefektinä 2009 – 2010. Prefektuurin johdossa Oleg Mitvol otti vuonna 2010 näkyvästi yhteen nuorisojärjestö Nashin kanssa ja hänet erotettiin tehtävästään sen jälkeen kun Moskovan pormestariksi nimettiin Juri Luzhkovin tilalle Sergei Sobjanin. Viime parlamenttivaaleissa Mitvol oli ehdokkaana Yhtenäisen Venäjän listoilla, muttei tullut valituksi parlamenttiin.

Oleg Mitvolin mukaan Vihreä allianssi on puhtaasti ympäristöasioita ajava puolue, jollaista on jo pitkään kaivattu Venäjälle. Puolueen tehtävänä on muun muassa lobata ympäristöarvoja ja ekologista lainsäädäntöä.
– Tuemme samoja arvoja kuin pääosa eurooppalaisista ympäristöpuolueista, teemme yhteistyötä kansainvälisten ympäristöjärjestöjen kanssa ja valmistaudumme lokakuun paikallisvaaleihin, kertoo Mitvol.

Keskiviikkona Venäjän oikeusministeriö hyväksyi viralliseen puoluerekisteriin myös toisen uuden puolueen, jonka virallinen nimi on ”Naisten puolesta Venäjällä”. Naisten puolueen tavoitteena on ajaa erityisesti lapsiperheiden asiaa, joten puhtaasti feministisestä puolueesta ei siis varsinaisesti ole kyse. Järjestö on perustettu vuonna 2007 ja siinä on noin 100 000 jäsentä. Jäsenistä noin puolet on miehiä.

Venäjän poliittinen kriisi ja sen kehitys

Posted on Tou 24, 2012

Mahdollisen uuden taloustaantuman myötä poliittinen kriisi saattaa eskaloitua ja johtaa radikaaleihin seurauksiin, todetaan torstaina Venäjällä julkaistussa maan poliittista tilaa ruotivassa raportissa. Raportin tilaaja on ex-talousministeri Aleksei Kudrinin johtama kansalaiskomitea ja sen on toteuttanut yhteiskunnallisiin ja poliittisiin tutkimuksiin erikoistunut Strategisen kehityksen keskus (CSR).  Keskuksen hallituksen puheenjohtaja on ex-finanssiministeri, nykyään Sberbankin pääjohtaja German Gref ja sen suojelijana toimii Venäjän hallituksen varapääministeri Dmitri Kozak.

Edellinen raportti ennusti protestien synnyn

Tuore raportti on mielenkiintoinen siinä mielessä, että samaisen keskuksen viime vuoden maaliskuussa julkaistussa, maan poliittista kriisiä tutkineessa raportissa, ennustettiin muun muassa kansalaisten (erityisesti kaupunkiväestön) tyytymättömyyden kasvu sekä poliittisten johtajien suosion lasku. Nämä tekijät johtivat osaltaan viime vuoden loppupuolella Venäjällä käynnistyneeseen protestien aaltoon, jonka raportti samoin ennusti.

Keskuksen toisessa, viime parlamenttivaalien kynnyksellä julkaistussa raportissa analysoitiin lukumääräisesti kasvanutta ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa lisännyttä Venäjän keskiluokkaa ja sen vaikutusta maan poliittisiin muutosskenaarioihin.

Kolmannessa, eri puolilla Venäjää toteutettuihin haastattelututkimuksiin pohjaavassa raportissa, on pyritty ennen kaikkea heijastelemaan kansalaisten yhteiskunnallisia ja poliittisia mielialoja sekä niiden heijastusvaikutusta poliittiseen nykytilaan ja tulevaisuuteen.

Tuorein raportti on mielenkiintoinen myös siksi, että se on toteutettu haastattelemalla yhteensä 32 fokusryhmää eri puolilla Venäjää. Metodi on työläämpi kuin tavanomaisempi gallup-kysely, mutta tuottaa toisaalta runsaasti laadullista ja analyyttistä tutkimusmateriaalia. Raportti ei niinkään pyri tulevan kehityksen ennustamiseen, vaan pikemminkin yhteiskunnan mielipideilmaston kartuttamiseen. Kansalaisten yhteiskunnallisissa mielialoissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat vahvasti poliittiseen sykliin tulevaisuudessa, raportin tekijät uskovat.

Venäjän uusi hallitus – yllätyksiä ja yllätyksettömyyttä

Posted on Tou 22, 2012

Venäjän uuden hallituksen kasaaminen venähti tällä kertaa viime tippaan. Hallituksen muodostamiseen hurahti yhteensä 14 päivää, mikä on perustuslaissa määritelty hallituksen muodostamisen maksimiaika. Viime kerralla hallitus neuvoteltiin kasaan huomattavasti nopeammassa aikataulussa. Jos tästä voi jotain päätellä, niin uuden hallituksen muodostaminen ei tällä kertaa ollutkaan niin kivuton prosessi kuin aikaisemmin.

Toinen merkittävä uuteen hallitukseen liittyvä elementti on sen varsin huomattava uudistuminen: noin kolme neljästä uuden hallituksen ministereistä on uusia. Yhtä voimakasta ministerirotaatiota ei Venäjän hallituksissa liene nähty sitten Neuvostoliiton hajoamisen.

Mutta muuttuuko mikään?

Kun uutta hallitusta tarkastelee, kaikista helpointa olisi tietysti todeta, ettei mikään muuttunut. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia. Uusi hallitus oli toisaalta ennalta-arvattava, mutta toisaalta se sisälsi myös joukon yllätyksiä, jotka toisenlaisessa yhteiskunnallis-poliittisessa tilanteessa olisivat voineet jäädä toteutumattakin. Suurten linjojen muutoksia on silti turha odottaa ainakaan hallituksen aloitteesta –niitä kun ei kukaan ole varsinaisesti lupaillutkaan. Se ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, ettei mikään muutu.

Kun tähän aiheeseen on tutustunut venäläisiä tiedotusvälineitä seuraten ja asiantuntijoiden kanssa mielipiteitä vaihtaen, voi todeta, että mielipiteitä ja näkökulmia Venäjän uudesta hallituksesta on tasan niin monta kuin niiden esittäjääkin. Toisten mielestä uusi hallitus on viimeinen naula taantuneisuuden pauloissa kouristelevan Venäjän arkkuun ja toisten mielestä kyseessä on varsin työkykyinen ja modernisaatio-orientoitunut hallitus.

On olemassa myös kolmas näkökulma. Useiden venäläisten politiikan asiantuntijoiden mukaan – tätä mieltä on muun muassa politiikan asiantuntija Stanislav Belkovski – eri yhteiskuntasektoreilla vallitsevat muutospaineet ovat vääjäämättömiä ja ne eivät tule toteutumaan laivaa ohjaavan kapteenin tahdosta, vaan pikemminkin siitä huolimatta. Belkovskin mukaan uuden hallituksen koostumuksella ei varsinaisesti siis ole edes merkitystä, koska muutokset ovat edessä, halusi hallitus niitä tai ei. Vaikka hallitukseksi olisi siis asetettu esimerkiksi Janajevin juntta, olisi muutos – tosin siinä tapauksessa hallitsematon ja nopea – ollut joka tapauksessa edessä.

Suuri ja Mahtava Digest #3 29.4.–5.5.2012

Posted on Tou 7, 2012

Statistical anomalies in 2011-2012 Russian elections

Posted on Tou 4, 2012

Statistical anomalies in 2011-2012 Russian elections revealed by 2D correlation analysis – Download PDF 

Dmitry Kobak, Sergey Shpilkin, Maxim S. Pshenichnikov

Kuva: ArXiv.org

Here we perform a statistical analysis of the official data from recent Russian parliamentary and presidential elections (held on December 4th, 2011 and March 4th, 2012, respectively). A number of anomalies are identified that persistently skew the results in favour of the pro-government party, United Russia (UR), and its leader Vladimir Putin. The main irregularities are: (i) remarkably high correlation between turnout and voting results; (ii) a large number of polling stations where the UR/Putin results are given by a round number of percent; (iii) constituencies showing improbably low or (iv) anomalously high dispersion of results across polling stations; (v) substantial difference between results at paper-based and electronic polling stations. These anomalies, albeit less prominent in the presidential elections, hardly conform to the assumptions of fair and free voting. The approaches proposed here can be readily extended to quantify fingerprints of electoral fraud in any other problematic elections