Maaliskuun puolivälissä kerroin erään presidentinvaalien vaalitarkkailijan tarinan. (12.3.2012)

Sain erilaista palautetta. Kaikki eivät kuitenkaan uskoneet minua.

Pari päivää sitten keskustelin taas pitkästä aikaa kaverini kanssa. Vaalipäivän jälkeen hän oli suoraan sanottuna masentunut muutaman päivän ajan. Sain häneltä lisää yksityiskohtia.

Tärkein uusi tieto on se, että pitkän taistelun jälkeen he onnistuivat sittenkin tekemään valituksia. Arvion mukaan kyseisessä alueellisessa lautakunnassa (TIK #12) valituksia oli tehty noin 300 kappaletta.

Saimme viikolla odottamiamme tietoja paikallisen ja alueellisen lautakunnan päätöksistä.  Nyt olen valmis esittämään hieman todistusaineistoa.

Alueellisen vaalilautakunnan mukaan (TIK #12), lehdistön tarkkailija (kaverini) oli poistettu äänestyspaikalta (UIK #1455), läpinäkyvän vaaliuurnan kuvaamisen vuoksi. Sitä millaisia tekosyitä keksittiin kahden muun tarkkailijan poistamiseksi, en osaa sanoa.

Kaverini valitusta ei siis hyväksytty.  Kyseinen päätös on täysin mielivaltainen ja laiton. Ensinnäkin vaaliuurnan kuvaaminen ei ole kielletty.  Toiseksi, vaalipäivänä kukaan ei tarkistanut, millaisia kuvia kaverini oli ottanut.

Kaverini pyysi tietysti lisäselityksiä alueellisen lautakunnan puheenjohtajalta. Keskustelu eteni suunnilleen näin. (Tämä on hänen sähköpostiviestinsä käännös):

K. Enkö saanut teidän mukaan kuvata?

P. Kyllä saitte. Ette vaan saaneet kuvata äänestäjien kasvoja ja rikkoa vaalien salaisuutta.

K. Kuvasin äänestyspaikan salia, jossa mm. olivat vaaliuurnat. (Hän esitti kuvan puheenjohtajalle ensimmäistä kertaa. Päätös oli jo tehty.)  Siellä ei ollut ihmisiä uurnan läheisyydessä. Ainoastaan kaksi läpinäkyvää vaaliuurnaa, jossa oli äänestyslippuja.

P. No niin! Miksi kuvasitte äänestyslippuja?

K. Kuvasin salia, jossa olivat myös uurnat.

P. Tämä ei ole meidän vikamme, että meille annettiin niin läpinäkyviä uurnia.

K. Kuvassa ei ollut ihmisiä vaaliuurnan lähellä. Uurnassa oli ainoastaan nimettömiä lippuja. Onko tämä teistä vaalisalaisuuden rikkomista?

Pitkän tauon jälkeen puheenjohtaja kysyi: ”Onko komissio tutkinut tätä kuvaa?”

Tämän jälkeen tuli lopullisesti selväksi, että kukaan ei ollut tutkinut valitusta. Päätös oli pelkkä tekosyy.

Vasemmalla on kaverini ottama kuva, jonka vuoksi hänet virallisesti ”poistettiin”. Oikealla on Johan Bäckmanin kuva , joka löytyy hänen tarkkailuraportistaan. Niin kuin näette hänenkin kuvassa voi nähdä äänestyslippuja. Mielestäni tässä on kaksi vaihtoehtoa. Joko Pietarissa tapahtui vaalipäivänä suuri joukko laittomuuksia tai Johan, joka oli akreditoitu suoraan keskuslautakunnassa, rikkoi vaalisalaisuutta. (P.S. Jouduin poistamaan Bäckmanin kuvan hänen valituksesta. Se löytyy hänen blogissaan >>>CLICK<<< )

Samantyyppisiä rikkomuksia ja vilppiä on tapahtunut ympäri Pietaria. Tässä on muutama linkki:

Ulosheittojen lisäksi Pietarissa käytettiin muita keinoja tulosten vääristämiseksi. Tästä on kerrottu muun muassa Oikeudenmukaisen Venäjän kansanedustajan Oksana Dmitrievan sivuilla 

Äänestäjien liitto  keräsi Pietarissa 349 tarkkailijaprotokollaa ja syötti ne omaan järjestelmään 

Viralliset keskusvaalilautakunnan tulokset eroavat 50 äänestyspaikalla Äänestäjien liiton tarkkailijoiden dokumenteissa olevista tuloksista.  Eroa on noin 16 prosenttia saman kandidaatin hyväksi.

Lisää tarinoita Pietarin vaaleista, Pietarin vaalitarkkailijoiden ryhmässä vkontakte.  (RU)

Mainokset