Slon eli Norsu

Ajankohtaisia poliittisia ja taloudellisia tapahtumia käsittelevä Slon.ru-portaali toteutti heinäkuussa tutkimuksen, jonka tavoitteena oli selvittää Venäjällä asuvien kansalaisten poliittisia mieltymyksiä. Tutkimuksen toimeenpanosta vastasi Tiburn Research -yritys, joka tarjosi kolmelle tuhannelle 18–55-vuotiaalle Internet-käyttäjälle eri puolelta Venäjää (kaupungit, joissa vähintään 100000 asukasta) kaksikymmentä kysymystä sisältävän testin.  Lisäksi vastaajien piti valita yksi presidenttiehdokas. Vastausten perusteella osallistujat sijoitettiin poliittiselle koordinaatistolle yhteen viidestä eri ryhmästä.  Nämä ryhmät olivat:

1)      Sosialistit, joiden keskeiset arvot ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Heidän mielestään valtion pitää huolehtia kansalaisista ja taata poikkeuksetta kaikille kunnollinen elämänlaatu ja elintaso. Valtion pitää kontrolloida strategisesti tärkeitä taloudellisia aloja ja säätää varojen redistribuutiota verojen avulla.

2)      Konservatiivit puhuvat vahvan valtion puolesta. Ainoastaan valtio pystyy takaamaan järjestyksen, turvallisuuden ja laillisuuden. Vahva armeija ja poliisi, perinteiden säilyttäminen, uskonto, patriotismi – nämä kaikki auttavat säilyttämään yhteiskunnallista vakautta.  Stabiilisuus on kuitenkin mahdotonta ilman itsenäisiä, varakkaita ja oma-aloitteisia kansalaisia. Myös valtion kuuluu stimuloida yritystoiminnan kehitystä.

3)      Liberaaleille on tärkeintä yksilön oikeudet ja vapaudet. Heidän mielestään yksittäinen ihminen on politiikan ja talouden keskeinen arvo ja edistävä voima.  Valtion valtaa yksilöä kohtaan pitäisi rajoittaa, ja sen toiminnot minimoida. Kaikki, mitä valtiolta vaaditaan, on yhteisten sääntöjen valvominen. Kaikki muu säädetään vapailla markkinoilla, vapaan kilpailun prosessissa.

4)      Keskustalaiset tunnustavat valtion arvoa ja ovat valmiit puolustamaan yksilön vapauksia ja oikeuksia, mutta vain tiettyyn rajan asti. Heille tärkeintä on poliittisen elämän vakaus ja ennakoitavuus. Taloudessa he uskovat valtion ja yksityisen yritystoiminnan tasapainoon mahdollisuuteen.  Keskustalaisiin kuuluvat vastaajat eivät välttämättä vielä osanneet määrittää omia poliittisia mieltymyksiään.

5)      Vahvan valtiovallan kannattajat puoltavat vahvaa ja yhtenäistä keskusvaltaa.  Valtio on heille keskeinen arvo. Taloudellinen ja poliittinen aktiivisuus ovat hyviä ainoastaan silloin, kun ne tukevat ja vahvistavat valtiota. Valtio tietää paremmin, mitä kansalaiset tarvitsevat, ja sen pitää huolehtia kansan eduista. Vastineeksi valtio on oikeutettu kontrolloimaan kansalaisten elämää.

 

  • Suurin yksittäinen ryhmä Venäjän kansalaisista on vahvan valtiovallan kannattajia.

Internet-käyttäjien enemmistö (38,6 %) osoittautui tutkimuksessa vahvan valtion kannattajiksi.  Ainostaan joka kymmenes vastaajista jakoi liberaaleja näkemyksiä ja puhui vapauksien merkittävän lisäämisen puolesta. Kaiken kaikkiaan melkein kolme neljäsosaa (73 %) tukee valtion puuttumista talouteen. Yli puolet (55 %) myös haluaisi, että valtio sääntelisi merkittävästi kansalaisyhteiskunnan suhteita.

  • Putin on johtaja myös liberaalien keskuudessa

Vaikka kyselyyn osallistuille tarjottiin hyvin kattavaa presidenttiehdokkaiden listaa sekä annettiin mahdollisuus olla äänestämättä tai valita oma ehdokas listan ulkopuolelta – presidentiksi joka tapauksessa valittiin Vladimir Putin, häntä äänesti 32 % vastaajista. Vladimir Žirinovski 14 %.  ja Dmitri Medvedev sai 12,8 %

Liberaalit äänestävät Putinia harvemmin kuin muut ryhmät (23 %) ja ilmoittavat muita useammin myös haluttomuuttaan äänestää ylipäätään. Kuitenkin myös liberaalien keskuudessa Putin on todennäköisin valinta.  Vaikka liberaalit pitävät Putinista selvästi muita ryhmiä vähemmän, toista johtajaehdokasta heillä ei yksinkertaisesti ole.

  • Navalni, Mironov, Nemtsov, Rogozin ja Limonov eivät yhdessäkään saisi vaaleissa kymmentä prosenttia äänistä

Tämä on varsin hämmästyttävää, koska kyselyyn vastasivat ainoastaan Internet-käyttäjät, joiden keskuudessa nämä henkilöt tunnetaan parhaiten. Jokainen heistä sai noin 2 %, mikä on virhemarginaalin rajoilla.

  • Joka toinen 18–24-vuotias vastaaja haluaisi, että hänen lapsensa asuisivat toisessa maassa.
  • Liberaaleja on suhteellisen vähän, mutta kansalaisvapauksien kannattajia on noin puolet.
  • Puolet varakkaimmista Internet-käyttäjistä tukee taloudellisten vapauksien rajoittamista.

Silloin kun kansalaisvapauksia kannattavat useammin korkeasti koulutetut, nuoret ja taloudellisesti varakkaat, taloudellisten vapauksien kannatus ei juuri riipu sosiaalisesta statuksesta ja on yleisesti alhainen (27 %).  Ainoastaan ihmiset, joilla on korkeat tulot, vaativat muita useammin taloudellisia vapauksia, noin 50 %. Mutta tämä myös tarkoittaa, että toinen puoli heistä kannattaa vasemmistolaisia näkemyksiä ja tukee taloudellisten vapauksien rajoittamista.

  • 66,9 % vastaajista on sitä mieltä, että nainen voi käydä työssä ja tehdä uraa, mutta hänen tärkein tehtävänsä on koti ja perhe.

 

Tällä hetkellä kyseinen testi on avoin kaikille halukkaille ja se löytyy >>> TÄÄLTÄ <<<

Alla on minun tulokseni:

 

– Slon.ru

Mainokset